Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Ái Quân

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 15 chapters 11055 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Cổ đại, nhất công nhất thụ, sủng, sạch, ngọt, HE, H+.

Toàn bộ các chương đều là đồng nhân của Quân Tâm.  

Couple: Hoàn Nhan Viên Hạo x Triệu Tử Đoạn. 

Hoàn Nhan Phong Nghi x Hoàn Nhan Vũ Minh.


Tiết tử:


Năm ấy đến Đông cung, nghe thấy tiếng đàn, nhìn thấy thân hình ấy, lòng hắn dần dần hình thành chấp niệm...


Hắn muốn nhìn thấy y, lật đổ triều đại, phá tan cương thường, cũng vì y.


Chiến hoả xảy ra, hắn mang kim giáp, ngồi trên bạch mã, tay cầm trường thương, xông qua bao trận chiến tinh phong huyết vũ, một đường sát vào kinh kỳ. Lại nhìn thấy nam tử một thân rực đỏ, lặng lẽ bên cổ cầm, ngón tay hờ hững lướt trên dây đàn vương máu.


Đông cung còn đó, cố nhân còn đây!

Ebook Generate

epub Ái Quân
#1-#1559.45 kb
mobi Ái Quân
#1-#1586.5 kb
azw3 Ái Quân
#1-#1599.62 kb