Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 104 chapters 356649 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến côn nhiều năm..
Chuyển ngữ: Muối 

Một mối tình đơn phương của Lâm Thiên thầm thương trộm nhớ bác sĩ Phó chục năm ròng, đến cuối cùng thì Lâm Thiên mới biết nam thần của mình cong!

CONG thiệt đó!!!

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
   #1-#1040.8 mb
   mobi Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
   #1-#1041.2 mb
   azw3 Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
   #1-#1041.33 mb