Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Cỏ Đoạn Trường

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 15 chapters 44848 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Một câu chuyện tình buồn, lấy đi không biết bao nước mắt của người đọc....

"Cửu Trùng Thiên mây mờ che phủ,

Diệp Hàn Đàm đoạn tuyệt tiên duyên,

Trầm mình dưới đáy, Hoa tiên tử,

Ba kiếp vì quân, thủ Nại Hà."

Hoa Tiên Tử phạm luật trời mà động lòng phàm, bị Thiên Hậu cùng Thiên Đế nhốt ở tận Cửu Trùng Thiên.

Hoa Tiên Tử vì quá nhớ thương phu quân của mình mà quyết trầm mình dưới Diệp Hàn Đàm để đoạn tuyệt tiên duyên hoá kiếp thành người.

Sinh, lão, bệnh, tử, khó tránh.

Hoa tiên tử ba lần đến cầu Minh Vương.

Lần thứ nhất sau khi trầm mình dưới Diệp Hàn Đàm.

Lần thứ hai sau khi hoá thân thành bướm.

Lần thứ ba chính là sau kiếp người khổ đau.

Ba lần nàng đều xin Minh Vương được nán lại nơi cầu Nại Hà trăm năm, chỉ mong, chờ được ái nhân trong lòng.

Đáng tiếc người thương lại không thấy bóng dáng.

Trăm năm nối tiếp trôi qua, Minh Vương hỏi Hoa Tiên tử có còn muốn tiếp tục chuyển thế luân hồi không. Hoa tiên tử lắc đầu, nàng nói:

"Ta đợi huynh ấy ba kiếp, kiếp tiên đã hủy, kiếp bướm thương tâm, kiếp người vô phận, tâm ta đã chết."

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Cỏ Đoạn Trường
   #1-#15123.38 kb
   mobi Cỏ Đoạn Trường
   #1-#15193.56 kb
   azw3 Cỏ Đoạn Trường
   #1-#15212.94 kb