Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Đế Bá

Dịch Trung Quốc Manga 4636 chapters 7158319 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.


Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.


Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.


... ... ... ... ...


Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.


Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế...

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Đế Bá
   #1-#463616.55 mb
   mobi Đế Bá
   #1-#463623.69 mb
   azw3 Đế Bá
   #1-#463627.41 mb