Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Đồng Cư Na Điểm Sự Nhân

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 40 chapters 93358 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, Đình Phong đồng nhân, chủng điền văn, hài, cross over, loạn CP, HE
Bao gồm các CP: Việt Tô • Đình Vũ • Trần Viễn • Truy Lục

Gia tộc bên công bao gồm: Anh cả A Đình – Anh hai An Dật Trần – Anh ba Lăng Việt – Anh tư Thôi Lược Thương

Gia tộc bên thụ bao gồm: Anh cả Ninh Trí Viễn – Anh hai Trần Tam Lục – Anh ba Bách Lý Đồ Tô – Anh tư Khương Hi Vũ – Em út Lâm Hạo

Khách mời: Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong

Truyện có thể loại chủng điền văn, nghĩa là xoay quanh cuộc sống hằng ngày của các nhân vật, ít cao trào, ít điểm nhất, đọc chương nào cũng có thể là kết thúc hết –> nghĩa là có khả năng gây chán rất cao cho những độc giả đòi hỏi ngược tâm, cao trào, kích thích, etc…. Bạn đã được cảnh báo trước ✿ ̄ ‿ ̄✿. Bù lại truyện rất ngọt, muốn sâu răng luôn 。◕‿◕。

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Đồng Cư Na Điểm Sự Nhân
   #1-#40236.92 kb
   mobi Đồng Cư Na Điểm Sự Nhân
   #1-#40355.55 kb
   azw3 Đồng Cư Na Điểm Sự Nhân
   #1-#40397.49 kb