Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Encore, Encore

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 38 chapters 109137 từ
Nguồn: truyenfull.vn

CP: Đồ Thành x Uông Tư Niên.

Đặc cảnh x Minh tinh, một người có diễn xuất kinh khủng, người kia tác phong tinh tướng.

Thể loại: hiện đại, bình tĩnh đẹp trai công x khôn khéo thâm tình thụ, nửa vòng giải trí, nửa phá án, oan gia, HE.


Encore, nghĩa là "hát lại một lần".


Đặc cảnh Đồ Thành tham gia điều tra một vụ mưu sát, đồng thời anh còn phải bảo vệ cựu ca sĩ Uông Tư Niên.


Đối với anh, người kia thật là "diễn xuất kinh khủng, giọng hát dở tệ"...


Đối với người kia, anh ta thật là "tác phong không ra gì, làm người khác tức chết"...


Nói chung, không ai ưa ai cả.


Chúng ta lại đào một cái hố... Cũng không sâu lắm, 38 chương, tag rất có triển vọng =)))))

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Encore, Encore
   #1-#38288.12 kb
   mobi Encore, Encore
   #1-#38423.09 kb
   azw3 Encore, Encore
   #1-#38465.42 kb