Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Giống Đực

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 24 chapters 47047 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Dương quang thâm tình công x Hồ ly tinh mỹ thụ.Có thịt, có H, đương nhiên! 


Anh lên đồi đi tìm cảm hứng vẽ tranh, lại cứu được cậu bị ngã bên suối. Thấy anh cũng thuộc hàng ngon dai, cậu dụ anh tới tận giường. 


- Tôi.. chỉ ngủ với người mà tôi yêu thôi!


- Vậy sao?. 


Sơn Trúc cười lạnh nhìn thứ dưới háng kia đang cương thẳng lên , mỉa mai:


- Vậy cái này tính là gì?

Ebook Generate

epub Giống Đực
#1-#24144.04 kb
mobi Giống Đực
#1-#24214.84 kb
azw3 Giống Đực
#1-#24255.91 kb