Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Hero x Maou

Anh hùng và Ma vương
Ta - một Ma vương, không hiểu vì sao bị anh hùng bám đuôi
私、魔王。――なぜか勇者に溺愛されています。

Dịch Nhật Bản Manga 25 chapters 33095 từ
Nguồn: hako.vn

Một anh hùng có máu lolicon từ đầu tới chân được cử đi giết quỷ vương, tình cờ quỷ vương lại là loli siêu cute. Đánh thắng xong anh liền trải thảm đón quỷ vương về dinh, ngày ngày chứng tỏ tình yêu (lolicon) với cô, vua thì nổi điên kêu quân tới nhà anh liên tục, các anh hùng khác lại ngày ngày đứng trước nhà anh la ó...

Ebook Generate

epub Hero x Maou
#1-#25142.45 kb
mobi Hero x Maou
#1-#25207.44 kb
azw3 Hero x Maou
#1-#25233.12 kb