Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Hướng Dẫn Phát Tình

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 22 chapters 22573 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Editor: Ngô Nướng

Thể loại: ABO, sinh tử (một chút), đoản văn, bạn tình thành bạn đời, tinh anh ôn nhu phúc hắc công x nhuyễn nhu mỹ mạo thụ, H văn

Số chương: 22 chương (không có phiên ngoại)


Văn án của câu chuyện vô cùng đơn giản, diễn ra trong thế giới của các  ABO, AO và pheromone đặc biệt có tính hướng dẫn phát tình.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Hướng Dẫn Phát Tình
   #1-#2292.84 kb
   mobi Hướng Dẫn Phát Tình
   #1-#22130.77 kb
   azw3 Hướng Dẫn Phát Tình
   #1-#22148.65 kb