Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Kê Kê Phu Phu ABO

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 6 chapters 17513 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, viễn tưởng, ngọt sủng, sinh tử, ABO, oan gia hoan hỉ, chủ thụ, đoản văn, HE.
Số chương: 5 chương + 1 phiên ngoại

Khi gà mái gần như đã tuyệt chủng, bầy gà trống khó mà giao phối, con người sắp mất đi các bé gà bảo bảo, không có trứng gà để ăn!

Nhưng cũng may xuất hiện chất kích thích ABO, đời sau của chúng kê kê có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, gà sinh trứng, trứng nở gà.

Chú gà Omega gầy đét chẳng được tích sự gì, hoàn toàn không được hoan nghênh, thậm chí rất khó mang thai, mãi đến một ngày, nó nhặt được một con gà trống Alpha “vừa béo lại vừa mù”…….

Sau đó, hai đứa nó trở thành gà Alpha đẹp trai nhất và gà Omega mắn đẻ nhất trên đời.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Kê Kê Phu Phu ABO
   #1-#658.81 kb
   mobi Kê Kê Phu Phu ABO
   #1-#694.66 kb
   azw3 Kê Kê Phu Phu ABO
   #1-#6106.26 kb