Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 4 chapters 15103 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, tương lai, ngọt sủng, song khiết, tinh tế, ABO, cường cường, thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp, HE.
Độ dài: 2 chính văn + 2 phiên ngoại.
Editor:Cà Tím Nướng

Chỉ một câu nói ngắn gọn có thể tóm tắt lại toàn nội dung của câu chuyện: Cố sự hai trúc mã Alpha xem mắt thất bại, tự cho mình lãnh đạm, ngoại trừ lần cuối cùng.

CP: Lệ Trạch x Lục Minh

Mặt than độc miệng trì độn Alpha x Lưu manh lảm nhảm trì độn Alpha.

Thực dụng chỉ nam.

① ABO, đa số tự thiết lập, xin đừng kiểm tra, không cơ sở.

② Công thụ từ đầu đến cuối A x A, trúc mã trúc mã, hỗ sủng, không có pháo hôi, song khiết, điềm văn, 1×1, HE.

③ Không sinh tử, không miêu tả sinh lý Omega.

④ Kỳ thực cũng không cần quá rối rắm, công thụ nghĩ như thế nào cũng được.

Ebook Generate

epub Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
#1-#467.92 kb
mobi Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
#1-#4112.95 kb
azw3 Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
#1-#4122.66 kb