Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 48 chapters 121680 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Hiện đại, có H, bác sĩ tâm lý công x bệnh nhân thụ, HE.

Độ dài: 47

Editor: Tịnh + Zombie cưỡi Lợn


Có một bệnh nhân rất lạ đến đây. Hôm ấy là chiều thứ sáu.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Người Bị Ta Chôn Sống Kia
   #1-#48321.74 kb
   mobi Người Bị Ta Chôn Sống Kia
   #1-#48472.05 kb
   azw3 Người Bị Ta Chôn Sống Kia
   #1-#480.51 mb