Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Những Đứa Con Nhà Họ La

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 51 chapters 54836 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại:  Ngọt sủng, niên hạ, đoản văn, hiện đại, HE.

Số chương: 50 chương ngắn + 1 Phiên ngoại.

Chuyển ngữ: ~M~


Một câu chuyện xoay quanh gia đình họ La.


Đặc biệt gia đình này có năm người con.


Đứa lớn La Nhất Hải


Đứa thứ hai La Nhị Hà.


Đứa thứ ba La Tam Giang.


Đứa thứ tư La Tiểu Hồ


Còn có một đứa, tên là Nhạc Nguy Nhiên.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Những Đứa Con Nhà Họ La
   #1-#51170.02 kb
   mobi Những Đứa Con Nhà Họ La
   #1-#51223.25 kb
   azw3 Những Đứa Con Nhà Họ La
   #1-#51257.15 kb