Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 11 months ago, 20/04/2021

오크지만 찬양해! - VINH DANH LOÀI ORC!.

Dịch Hoàn thành Hàn Quốc Light Novel 231 chapters 647814 từ
Nguồn: shinigamilnteam.com

Tại một thế giới nơi mà sức mạnh, quyền lực và tiền bạc trở thành những phương tiện chính để người ta theo đuổi.

Ở một thế giới, bị sự tham lam và ích kỷ làm cho ô uế.

Trong một thế giới nơi mà danh dự, công lý, niềm tin cùng các giá trị tốt đẹp khác đã đi vào quên lãng.

------------------------

Một chiến binh Orc xuất hiện, chứng tỏ điều ngược lại.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub 오크지만 찬양해! - VINH DANH LOÀI ORC!.
   #1-#2311.72 mb
   mobi 오크지만 찬양해! - VINH DANH LOÀI ORC!.
   #1-#2312.65 mb
   azw3 오크지만 찬양해! - VINH DANH LOÀI ORC!.
   #1-#2313.17 mb