Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 30 chapters 30020 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Editor: Riz (Une Tasse de Riz)

Nhân vật chính: Thương Thịnh × Kiều Nhất Minh


Ly hôn rồi thì đường ai nấy đi, kiên quyết dứt khoát đoạn tuyệt mới là đấng nam nhi.


Thế nhưng chẳng hiểu sao tên chồng trước kia cứ nhăm nhe đột nhập vào nhà người ta. Thế này thì trinh tiết nam nhân của ta còn đâu nữa...

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta
   #1-#30113.24 kb
   mobi Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta
   #1-#30155.3 kb
   azw3 Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta
   #1-#30178.22 kb