Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Quan Sách - 官策

Dịch Trung Quốc Manga 1317 chapters 3223300 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Đường làm quan mêng mông, làm sao mới có thể trổ hết tài năng? Cùng xem trí tuệ của Trần Kinh trong giới quan trường...

Trần Kinh, thanh niên nghệ sĩ, công chức sinh viên sớm nhất, không có gia cảnh, không có hậu trường!

Bí quyết hắn từng bước thăng quan từ đâu?

Cuộc đời của hắn vì sao đặc sắc như vậy?

Mời xem tác phẩm, cùng nghiền ngẫm,...

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Quan Sách - 官策
   #1-#13177.19 mb
   mobi Quan Sách - 官策
   #1-#131711.05 mb
   azw3 Quan Sách - 官策
   #1-#131712.16 mb