Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 17 chapters 30494 từ
Nguồn: truyenfull.vn

CP: Hữu Mỹ x Hải Đông


Dương quang công x xấu tính thụ, thanh xuân vườn trường nhưng thịt thà đầy đủ...


Văn án: 


Từ cái việc bị tranh mất chức lớp trưởng, Hải Đông luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến Hữu Mỹ gặp đủ các thứ chuyện, 


Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma mà!


Cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Sau đó, thì sao nhỉ? 

Ebook Generate

epub Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!
#1-#17103.84 kb
mobi Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!
#1-#17155.65 kb
azw3 Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!
#1-#17185.27 kb