Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2

Dịch Nhật Bản Manga 61 chapters 81319 từ
Nguồn: hako.vn

Banaza được triệu hồi đến Pháp quốc Crylord với tư cách là một ứng viên Anh hùng. Nhưng do năng lực chỉ như một thường dân, Banaza đã bị đối xử như một anh hùng thất bại. Do lỗi lầm của Pháp quốc mà đã không thể trở về thế giới cũ nên Banaza đã phải ở lại thế giới này một cách bát đắc dĩ.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2
   #1-#61349.5 kb
   mobi The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2
   #1-#61470.62 kb
   azw3 The Laid-back Life in Another World of the Ex-Hero Candidate Who Turned out to be a Cheat from Level 2
   #1-#610.5 mb