Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 22 chapters 104122 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Editor: Tiểu Khánh

Vì muốn cứu bé con mà Trương Huyền bất ngờ bị xe tông thẳng xuống phía dưới núi. 

Mà thời gian này lại là thời gian mấu chốt để điều tra mê án Mã gia,

Thế mà cậu lại đưa Bé con xông vào quỷ môn quan,

Còn mất liên lạc với chiêu tài miêu nhà mình!

Tiểu Bạch Vô Thường chẳng nhờ vả được gì, pháp thuật ba lạng kia của cậu lại không hiệu nghiệm.

Ngay lúc Trương Huyền bị lũ quỷ bao vây,

Người đàn ông thay cậu giải vây lại là người cậu không ngờ tới —

Ly biệt không thể nào nhớ, gặp lại không cách nào báo trước,

Tâm tình kịch liệt dao động, cậu nghe thấy mình mở miệng nói…

“Sư phụ!”

Ebook Generate

epub Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5
#1-#22247.18 kb
mobi Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5
#1-#22395.42 kb
azw3 Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5
#1-#22429.34 kb