Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Tiểu Ngốc Tử

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 17 chapters 32194 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Tiểu ngốc tử 小呆子 (Đứa ngốc nhỏ)

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, chủng điền, H văn, ngọt sủng, ấm áp, 1x1, HE.

Edit: MOE

Tình trạng: Hoàn (10 chương + 5 kịch trường + 1 Phiên ngoại)


Ấm áp làm ruộng thịt, bố y sinh hoạt, nội dung không có gì quá mới mẻ, chỉ có chuyện nhà, mỗi ngày ăn thịt.


Tiểu ngốc tử Trường Canh bị vi phu thao mông hằng ngày ~


Uy mãnh thợ săn công x ngốc manh ca nhi thụ.