Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Tình Yêu Darwin

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 19 chapters 18144 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Độ dài: 17 chương Chính văn + 1 chương Phiên ngoại.

Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng, duyên trời tác hợp, hào môn thế gia, HE..

Nhân vật chính: Chu Phác Ngọc ♡ Trần Cừu An. 

Bìa: Credit: @vivi_3010 yêu dấu. ^^

Convert: Reine Dunkeln (Wikidich).

Editor: Mina.


Văn án của truyện vô cùng đơn giản, tất cả mọi thứ anh làm đều vì em.


Vì em, viết ra thuyết tiến hóa.


             Ta, Darwin.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Tình Yêu Darwin
   #1-#1972.97 kb
   mobi Tình Yêu Darwin
   #1-#19102.3 kb
   azw3 Tình Yêu Darwin
   #1-#19119.66 kb