Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Dịch Trung Quốc Manga 2381 chapters 3301022 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Xuyên qua trở thành bị biếm hoàng tử, may mà ông trời không có làm Tần quân tuyệt vọng, kích hoạt thần thoại hệ thống!


Thần thoại trung hết thảy nhân vật đều có thể bị triệu hoán!


Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, một côn chấn núi sông!


Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, thấy rõ thế giới!


Như Lai phật tổ trong tay Phật quốc, không người có thể trốn!


Hại nước hại dân Tô Đát Kỷ, tu hoa bế nguyệt Thường Nga tiên tử, hỏa bạo Thiết Phiến công chúa, Tam Thánh Mẫu……


Tại đây thần ma thế giới, thế phải làm mạnh nhất thần hoàng!


Cảnh giới:


Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan Cảnh, Thuế Phàm Cảnh, Hóa Hư Cảnh,


Địa Tiên cảnh, Thiên Tiên Cảnh, Chân Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh


Thái Ất Kim Tiên cảnh, Thái Ất Tán Tiên cảnh, Thái Ất Huyền Tiên cảnh


Đại La Kim Tiên cảnh, Đại La Chí Tiên cảnh, Đại La Thủy Tiên cảnh


Nhập Thánh cảnh, Hiển Thánh cảnh, Thánh Nhân cảnh


Thiên Đạo Chí Thánh cảnh, Đại Đạo Chí Tôn cảnh, Đại Đạo Đế Tôn cảnh!


Vô Cực cảnh chia làm 3:


Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh


Vô Cực Chí Cao Đại Đế


Vô Cực Đại Chúa Tể

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
   #1-#23818.77 mb
   mobi Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
   #1-#238112.39 mb
   azw3 Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
   #1-#238114.16 mb