Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 6 chapters 10943 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn, ngắn, niên hạ, ngọt, OE(kết thúc mở~)

Tình trạng: Hoàn 6 chương

Edit: MOE


Tóm tắt: thụ là một chị dâu dâm đãng, không còn ái ân với bạn trai nên quay sang em trai của bạn trai ân ái~~ 

Ebook Generate

epub Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm
#1-#656.56 kb
mobi Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm
#1-#687.75 kb
azw3 Triền Miên Ngày Ngày Đêm Đêm
#1-#695.4 kb