Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 02/09/2020

Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà - 四大名捕走龙蛇

Dịch Trung Quốc Manga 232 chapters 568022 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Đây là một bộ trong Tứ Đại Danh Bổ hệ liệt của Ôn Thuỵ An, gồm 14 quyển:

1. Đàm Đình Hội

2. Toái Mộng Đao

3. Đại Trận Trượng

4. Khai Tạ Hoa

5. Bộ Lão Thử

6. Đả Lão Hổ

7. Viên Hầu Nguyệt

8. Tẩu Long Xà

9. Mãnh Quỷ Miếu

10. Bạch Cốt Tinh

11. Quỷ Môn Quan

12. Thiết Bố Sam

13. Đỗ Tiểu Nguyệt

14. Kim Chung Tráo


Sáu quyển đầu được nơi khác dịch. Tàng Thư Viện bắt đầu dịch từ quyển 7.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà - 四大名捕走龙蛇
   #1-#2321.36 mb
   mobi Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà - 四大名捕走龙蛇
   #1-#2322.19 mb
   azw3 Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà - 四大名捕走龙蛇
   #1-#2322.46 mb