Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 17 chapters 18430 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, võ hiệp

Editor: Qiezi


Một câu chuyện tỉnh yêu sủng tận răng cho bạn đọc cảm nhận.


Tình cảm của ta chỉ dành riêng cho người!


Ta sẽ hồi báo tất cả tình yêu ngươi dành cho ta, không sót một phân!!!