Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Vừa Gặp Đã Yêu

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Oneshot 4 chapters 7785 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Đoản văn - thụ sủng công - nhược công cường thụ - ABO - HE

Edit: Miêu Mễ 


Cảnh báo chút: Bộ này là cưỡng chế yêu nha, thụ biến thái ép công làm tình, không thích xin bỏ qua đừng đọc.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Vừa Gặp Đã Yêu
   #1-#439.39 kb
   mobi Vừa Gặp Đã Yêu
   #1-#465.32 kb
   azw3 Vừa Gặp Đã Yêu
   #1-#471.67 kb