Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
2 years, 6 months ago, 01/09/2020

Zuckerberg Identity

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 11 chapters 21281 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: The social network đồng nhân/

Cp: Mark x Eduardo


Một câu chuyện đan xen giữa hiện tại cùng quá khứ khi mà trong một lần đi chơi lỡ bị đi chơi rớt xuống biển, khiến cho não bộ hoạt động quay ngược thời gian trở về quá khứ,  lần nữa tìm lại tình yêu xưa. (chém)

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Zuckerberg Identity
   #1-#1170.14 kb
   mobi Zuckerberg Identity
   #1-#11115.11 kb
   azw3 Zuckerberg Identity
   #1-#11130.02 kb